Type overnattingsstede
  Klasse boliger
  Reisemål

Billeiere i Murmansk

Pris for leie av kjøretøy:

Opptil 3 dager – 1 400 rubler

Fra 4 til 6 dager – 1 300 rubler

Fra 7 dager – 1 200 rubler

for City Center sine kunder – 1 200 rubler

Vanlig ansvarsforsikring er inkludert i prisen.

Depositum – 5 000 rubler

Leiebetingelser

Antall kjørte kilometer per døgn 300 km (hvis du overskrider det oppgitte antall kilometer, skal du betale ekstra: 1 km – 3 rubler).

Minstealder ved billeie er 23 år, med minst 3 år erfaring.

Du får en ren bil.

Du får en bil med full tank.

Du kan kjøre bil innenfor Murmansk fylke.

Bil er forsikret med vanlig ansvarsforsikring og delkasko.

Hvis leietaker forårsaker forsikringstilfelle (bilskade), får han/hun ikke refundert sitt depositum.

Leietaker påtar seg det fulle ansvar for eventuelle skader/god tilstand av hjul, dekk, glass (ruter og lykter), bilstereoanlegg, GPS-navigator, setestoff.

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser etter leieavtalen, erstatter han/hun det påførte skadet uavhengig av størrelsen på depositum.

Tilleggstjenester

GPS-navogator – 200 rubler per døgn

Barnesete til leie – 200 rublerperdøgn

Du kan få leid bil og kjørt den tilbake i løpet av arbeidsdagen (fra 9:00 til 18:00) til leiepunkt, dette utføres gratis av en sjåfør.

Du kan også få leid bil og kjørt den tilbake til leiepunkt utover arbeidsdagen, dette utføres av en sjåfør og vil koste 300 - 500 rubler (etter å ha godkjent dette med vår manager).

Sjåfør kan også kjøre/hente bil til/fra leieobjekter (leiligheter) til City Center sine kunder. Det vil koste  – 200 rubler. (etter å ha godkjent dette med vår manager).

Du er her: murmanarenda.ru Artikler Billeiere i Murmansk